ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου η οποία εκδίδεται από το πλησιέστερο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Xώρος φύλαξης του όπλου θεωρείται ο τόπος κατοικίας τον οποίο δηλώνετε).

Για την έκδοση άδειας αγοράς πρέπει να προσκομίσετε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας, τα εξής:

• Φωτοτυπία ταυτότητας
• 2 φωτογραφίες
• Βεβαίωση γιατρού (Νευρολόγου ή Ειδικού παθολόγου)
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Συμπληρώνετε στο τμήμα)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

Αφού έχετε την άδεια αγοράς στα χέρια σας την υπογράφετε στο σημείο που λέει αγοραστής (σε όλα τα αντίγραφα) και μας την στέλνετε με Speedex Courier σε χρέωση δική μας μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας και κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

Για την αγορά αεροβόλου όπλου ή πιστολιού απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε άνω των 18 ετών και να μπορείτε να το πιστοποιείτε με την επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας. Για να σας αποστείλουμε το αεροβόλο όπλο της αρεσκείας σας θα πρέπει να μας αποστείλετε μία φωτοτυπία της ταυτότητάς σας με με mail (στο sales@vasadis.shop).
Σας πληροφορούμε πως το ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύει ρητά τη χρήση των αεροβόλων όπλων και πιστολιών για κυνηγετική χρήση. Τα αεροβόλα πωλούνται μόνο για σκοποβολή. Η μεταφορά τους επιτρέπεται μόνο προς χώρους σκοποβολής. Τα αεροβόλα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Για τον λόγο αυτό ο κάθε χρήστης θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πριν από κάθε χρήση. Να θυμάστε “Τα άδεια όπλα σκοτώνουν“. Ποτέ μην στρέφετε ένα όπλο απέναντι σε άλλο άτομο ακόμα και όταν γνωρίζετε ότι είναι άδειο.

Translate »